Een gedragstest kan worden ingezet voor de screening van het karakter van een hond voor een goede eigenaar/hond-match, voor de screening van de aard van potentiële ouderdieren en voor de screening van (probleem)gedrag in het algemeen. Door de registratie van observaties door gediplomeerde gedragsbeoordelaars tijdens een gestandaardiseerde gedragstest komt op den duur veel informatie beschikbaar over het gedrag van honden, waardoor beter onderzoek naar hondengedrag kan plaatsvinden. Hondenliefhebbers maken al gebruik van gedragstesten, maar slechts weinige voldoen aan de kwaliteitseisen van een goede test: betrouwbaar, valide en veilig voor mens en dier. Stichting Bestgetest zet zich daarom in om de kwaliteit en de uitvoering van gedragstesten van honden in Nederland te verbeteren.Ons doel

Het doel is de verbetering van de kwaliteit en de uitvoering van gedragstesten van honden in Nederland. Dit doel is te bereiken door organisaties te informeren over het testen van hondengedrag en kennis aan te reiken over het verantwoord testen van honden. Stichting Bestgetest biedt organisaties (zoals hondenverenigingen en asielen) kennis en ervaring voor het ontwikkelen en uitvoeren van gedragstesten voor honden

De succesvolle inzet van een gedragstest hangt grotendeels af van de kwaliteit van de test. De criteria voor de kwaliteit van een gedragstest zijn:

1. veiligheid van mens en dier,
2. standaardisatie,
3. uitvoerbaarheid in de praktijk,
4. betrouwbaarheid,
5. validiteit (sensitiviteit en specificiteit.
6. opbrengst van de test.

De betrouwbaarheid van de uitvoering van de test zelf kan alleen plaatsvinden door de inzet van een testteam dat goed geschoold is in het gestandaardiseerd afnemen van de test.

TOP-test

IIn de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een praktisch uitvoerbare gedragstest, die wetenschappelijk onderbouwd is. Deze test maakt het voor een grote groep hondenliefhebbers toegankelijk om een kwaliteitstest te kunnen laten uitvoeren.

 De Typering omtrent Persoonlijkheid – gedragstest, kortweg aangeduid als TOP-test, stelt de hond bloot aan een serie sociale prikkels (volwassen mens, hond en kind) en omgevingsprikkels (visueel en akoestisch) zoals die zich in dagelijkse leven van de hond buitenshuis voordoen. Het resultaat van de test bestaat uit een gedragsprofiel in kleur, waarbij de focus ligt op sociabiliteit en reactiviteit omgevingsprikkels.  (NB: er dus geen sprake van een uitslag met geslaagd of gezakt voor de test!)

Het TOP-resultaat bestaat uit een kleurenschema voor 8 gedragseigenschappen, waaraan het gedragsprofiel van de hond kan worden afgelezen. Dit gedragsprofiel geeft de eigenaar of fokker een indicatie of de persoonlijkheid van hond specifieke aandacht nodig heeft om ongewenst gedrag te voorkomen dan wel minder geschikt is om in te zetten voor fokdoeleinden.


TOP-testteam

Wij bieden als stichting toegang tot een netwerk van goed geschoolde gedragsbeoordelaars, testleiders en testhelpers.

Het welzijn van mens en hond wordt vergroot door de oorzaken van probleemgedrag aan te pakken. De selectie van sociale, stabiele ouderdieren vergroot de kans op sociale, stabiele nakomelingen (genetische predispositie). Organisaties als het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren), Koninklijke Hondenbescherming, Dierenbescherming en KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) proberen middels voorlichting hondenliefhebbers bewust te maken van welzijnsproblemen die mede uit onwetendheid veroorzaakt worden door ongelukkige keuzes bij de aanschaf, opvoeding en verzorging van honden. De TOP-test is een objectief en praktisch instrument dat op meerdere manieren kan worden ingezet om de kennis van hondenbezitters over het gedrag van hun hond te vergroten


Vragen?  Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!