Onderzoek welzijnsindicatoren Universiteit Utrecht 2019 - 04

Stichting Bestgetest helpt mee bij de persoonlijkheidstypering van honden in asielen, waarbij we aansluiten bij een lopend onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Het gaat om een promotieonderzoek naar de bepaling van welzijnsindicatoren voor honden die in asielen of kennels gehouden worden. Als snel duidelijk is welke hond welke specifieke aandacht nodig heeft, kan daar door verzorgers op worden ingespeeld en zo het welzijn van de hond worden verbeterd en het ontwikkelen van ongewenst gedrag worden voorkomen. Door de persoonlijkheidstypering versterken we de resultaten van het onderzoek en tegelijk verzamelen we gegevens ter onderbouwing van de voorspellende waarde (betrouwbaarheid en validiteit) van de TOP-test voor sociabiliteit en reactiviteit van honden.

ARTIKEL VAN STICHTING BESTGETEST IN HET TIJDSCHRIFT ´ONZE HOND´ 2018 - 02

In het voorjaar van 2018 publiceerden wij een artikel over Gedragtesten in het Tijdschrift Onze Hond ´Gedragstesten, welke voor wie?´ In dit artikel heeft stichting bestgetest voor u alle feiten over gedragstesten in Nederland op een rijtje gezet.



Lees de volledige tekst: OH02_Gedragtesten [P] - 22 feb 2018.pdf

PRIMEUR VOOR BEAUCERONCLUB NEDERLAND 2017- 06

Aan de Beauceronclub Nederland de primeur de eerste rasvereniging in Nederland te zijn die de TOP-test in gebruik nam. Op 25 juni 2017 vond deze test, onder grote belangstelling, plaats op het terrein van de Duitse Herderclub 'Herderewich'.
De deelnemers, 4 reuen en 4 teven, ontvingen alle uit handen van het bestuur van Stichting Bestgetest hun certificaat van deelname.

Stand van zaken brief Dierenwelzijn 2017 - 05

Op 17 mei 2017 schreef staatssecretaris Van Dam een 'Stand van zaken brief dierenwelzijn' aan de Tweede Kamer met daarin zijn vervolgstappen op het terrein van de aanpak van de illegale hondenhandel. In de brief gaf hij ook zijn reactie op de RDA zienswijze “Hondenbeten aan de Kaak gesteld” . In deze reactie stelt de staatssecretaris het volgende :

(....) In het kader van het verbeteren van het welzijn van in beslag genomen honden wordt in mijn opdracht al een gevalideerde welzijnsassessment ontwikkeld, waarmee de status van het dier goed in kaart kan worden gebracht, ook met betrekking tot gedragsafwijkingen. (...)

In het kader van de bijtincidentenproblematiek ga ik bekijken in welke mate onderdelen van het gevalideerde welzijnsassessment toegepast kunnen gaan worden voor het beoordelen van agressieve kenmerken. Hierbij zal ook gekeken worden naar onderdelen van de TOP-test.

Stichting Bestgetest is niet betrokken bij de ontwikkeling van het welzijnsassessment waar naar verwezen wordt en heeft ook geen inzicht wat dit welzijnsassessment inhoudt. De stichting is verheugd over de interesse van de staatssecretaris voor de TOP-test.

De volledige Kamerbrief vindt u hier